ZAMBIADAG 2009

  

13:30-14.00      Aankomst met koffie en thee.

NB:  Graag rekening houden met vertraging bij de inloop. Dit vanwege het tonen van het identiteitsbewijs, het uitreiken van een deurpasje, naamkaartje, programma en deelnemerslijst.  Men wordt onder begeleiding naar de zaal gebracht.  

14:00 - 14:15          Opening Zambiadag door Ineke Duijvestijn, plaatsvervangend directeur van de Directie Afrika.  met aansluitend een vrolijke muzikale noot door zangeres Alice Wamulume.

14:15 - 14:45
     Nederlands Ambassadeur in Zambia, de heer H. Molenaar bespreekt de recente ontwikkelingen aldaar.

15:00 - 16:30      Workshops

 

1.       Zonne-energie:  

 

Deze workshop wordt geleid door ETC energy en is in samenwerking met de Werkgroep Ontwikkelingstechnieken Enschede en Suntech, Lusaka.

 

2.       Fondsenwerving             : 

 

a.    Powerpoint presentatie met informatie en ervaringen van de stichting St Francis Hospital-MSG (Medical Support Group) door Lucy Engelen.

b.    Bijdrage van Wilde Ganzen door Danielle de Winter.

c.    Bijdrage  van NCDO/KPA door Dorien Jansen.

d.   Vragen en discussie.

 

3.       Microkrediet:

a.    Karlijn van Arkel van Cordaid deelt haar kennis over microkredietverstrekking in Zambia. Ook geeft zij inzicht in de do’s en dont’s op dit gebied.

b.    David Gerbrands van Rabobank Development laat zijn licht schijnen op microkrediet, terwijl hij ook iets vertelt over de ervaringen van Zanaco in Zambia.

        c.   Vragen en discussie.

16:30 - 18:00        Borrel + netwerken  en speed-daten.

 

Speed-daten: Sprekers van de workshops en van geïnteresseerde grotere NGO’s nemen plaats aan een tafeltje, zodat PI vertegenwoordigers tijdens korte rondes van ca 5 minuten vragen kunnen stellen.